agl
04 مرداد 1401 - 22:10

بهانه ماندن برای گردشگران فراهم شود

شالبافیان گفت: تنوع بخشی در حوزه گردشگری اهمیت بالایی دارد و باید بهانه ماندن بیشتر گردشگران را در استان‌ها فراهم کنیم. علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بهانه ماندن برای گردشگران را باید ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال استان‌هایی داریم که سالانه چند میلیون گردشگر عبوری دارد، اما این استان نتوانسته از این سیل چند میلیونی گردشگر بهره‌مند شود و میزان اقامت آن‌ها را در استان بالا ببرد. علی‌اصغر شالبافیانمعاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بهانه ماندن برای گردشگران را باید ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال استان‌هایی داریم که سالانه چند میلیون گردشگر عبوری دارد، اما این استان نتوانسته از این سیل چند میلیونی گردشگر بهره‌مند شود و میزان اقامت آن‌ها را در استان بالا ببرد.به گفته معاون گردشگری کشور، سرمایه‌گذاری بسیار مهم است، اما تنوع‌بخشی در حوزه سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد. توجه به تامین زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری می‌تواند بیش از پیش به توسعه گردشگری کمک کند. او در ادامه به موضوع گردشگری دریایی اشاره کرد و گفت: این موضوع هم در نگاه توسعه‌ای دولت قرار دارد و از این رو در استان‌های دارای ظرفیت، این حوزه باید برجسته شود. باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریمیراث و گردشگری
شناسه خبر: 471505